Onderwijs

Navormingen Muzische vorming: Algemene visie en beeld

voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs in schoolverband

 • Procesgerichte benadering met veel sociale en emotionele doelstellingen volgens het leerplan.
 • Nadruk op creatief denken en fantasie.
 • Oefeningen en doelstellingen zijn uitgeschreven op papier.
 • Materialen te bespreken: verf, klei, waardevol kosteloos materiaal, textiel, ...
 • Hieraan kan een theoretische bespreking i.v.m. de visie op muzische vorming over alle domeinen heen gekoppeld worden.
 • Mogelijkheid tot praktische oefeningen om zelf lessen uit te werken.

 

Workshops muzische vorming en kunstprojectweken

voor leerlingen en studenten in schoolverband

 • Deskundige begeleiding bij MOS-projecten of Dynamo3-projecten voor alle leeftijden. Vanaf het helpen uitwerken en indienen van een subsidieaanvraag bij de Canon Cultuurcel tot en met de uitvoering met de leerlingen.
 • Losse workshops muzische vorming en kunstprojectweken voor leerlingen en studenten (vanaf 6 jaar). Materialen en thema's te bespreken.
 • Crea-stages voor leerlingen secundair onderwijs en hogeschoolstudenten ergotherapie, onderwijs, sociaal werk. Materialen te bespreken. Vakgebied: beeld.
  Procesgerichte benadering met indien gewenst een theoretisch luik i.v.m. creatief denken.

Ervaringen

Mia werkte als onderwijzeres in gewoon onderwijs, ervaringsgericht, Freinet, Steiner, BuSO en BSO. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met procesgerichte methodieken en begeleidt al jaren navormingen in opdracht van Mooss vzw, Wisper vzw, het Eekhoutcentrum, Pedavoost vzw, de pedagogische begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs.


 0477/758032
 BE0838.949.238
 BE 37 7380 3432 8928