Onderwijs

Navormingen Muzische vorming: Algemene visie en beeld

voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs in schoolverband

 • Procesgerichte benadering met veel sociale en emotionele doelstellingen volgens het leerplan.
 • Nadruk op creatief denken en fantasie.
 • Oefeningen en doelstellingen zijn uitgeschreven op papier.
 • Materialen te bespreken: verf, klei, waardevol kosteloos materiaal, textiel, ...
 • Hieraan kan een theoretische bespreking i.v.m. de visie op muzische vorming over alle domeinen heen gekoppeld worden.
 • Mogelijkheid tot praktische oefeningen om zelf lessen uit te werken.

 

Workshops muzische vorming en kunstprojectweken

voor leerlingen en studenten in schoolverband

 • Deskundige begeleiding bij MOS-projecten of Dynamo3-projecten voor alle leeftijden. Vanaf het helpen uitwerken en indienen van een subsidieaanvraag bij de Canon Cultuurcel tot en met de uitvoering met de leerlingen.
 • Losse workshops muzische vorming en kunstprojectweken voor leerlingen en studenten (vanaf 6 jaar). Materialen en thema's te bespreken.
 • Crea-stages voor leerlingen secundair onderwijs en hogeschoolstudenten ergotherapie, onderwijs, sociaal werk. Materialen te bespreken. Vakgebied: beeld.
  Procesgerichte benadering met indien gewenst een theoretisch luik i.v.m. creatief denken.

Ervaringen

Mia werkte als onderwijzeres in gewoon onderwijs, ervaringsgericht, Freinet, Steiner, BuSO en BSO. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met procesgerichte methodieken en begeleidt al jaren navormingen in opdracht van Mooss vzw, Wisper vzw, het Eekhoutcentrum, Pedavoost vzw, de pedagogische begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs.


Educatieve publicaties op maat

Aanbod:

Workshops, rondleidingen, spelen, publicaties voor verschillende doelgroepen in thema's naar keuze worden op maat uitgewerkt.

Visie:

2 belangrijke pijlers.

 1. Steeds vanuit de tentoonstelling, thematiek of andere bronnen door de opdrachtgever aangebracht en alles wat in verband daarmee met de verschillende zintuigen te ontdekken en te beleven is.
 2. We benaderen deze impressies vanuit de terminologie  en concrete doelstellingen die relevant zijn voor de doelgroep.
  Bijvoorbeeld: Voor onderwijs sluiten we aan bij de leefwereld van de leerlingen én van de leerkrachten en leggen de link naar de buitenwereld. Concreet betekent dit dat we het didactische luik vanuit verschillende vakoverschrijdende doelstellingen benaderen zodat het geen vrijblijvend extraatje wordt voor de scholen, maar een daadwerkelijke verruiming van hun blikveld op de wereld.

Realisaties.

 • een jarenlange ervaring met cultuur- en erfgoededucatie voor musea en culturele centra.
 • navormingen (pedagogische studiedagen) voor leerkrachten van kleuter, lager en secundair onderwijs.
 • verleden als freelancer voor Mooss vzw: maakte interactieve gezelschapsspellen rond materieel en immaterieel erfgoed voor de lagere school in opdracht van de erfgoedcel van het Meetjesland en voor het Vlasmuseum.
 • voor de Brugse musea (in opdracht van Mooss vzw): het Museummenu voor de tentoonstelling rond Karel de Stoute, 'Kantlijnen', 'Van Eyck tot Dürer' en 'Van chirurgijns tot pestheiligen'.
 • Interactieve rondleidingen met crea-moment voor het Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde.
 • Interactief parcours 'VOEL-ing' voor Handicap Art vzw, Kunstencentrum 't Vaartje Lissewege
 • boekje 'Brugge door kinderogen' met interactieve wandelingen in opdracht van de stad Brugge.
 • het Museummenu en de interactieve rondleiding bij de dubbeltentoonstelling '14-18 Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog' voor lager en voor secundair onderwijs.

Biografie:

Mia Nollet (ÂșOostende, 1970) is docente beeldende vorming en creatief denken. Ze is moeder van een dochter en een zoon en werkte 10 jaar als onderwijzeres in gewoon onderwijs, ervaringsgericht, BuSo, BSO, Freinet en Steiner. Sinds 1995 begeleidt Mia allerlei beeldende en creatieve workshops en vormingen voor veel verschillende doelgroepen, elk op een voor hun specifiek passende manier. Ze werkt met en voor leerkrachten, gidsen, leerlingen, hogeschoolstudenten en managers uit de bedrijfswereld.
Haar werk als kunstenaar vind je onder graphic fabric art Onder graphic fabric design vind je haar wandtegels met unieke foto's.


 0477/758032
 BE0838.949.238
 BE 37 7380 3432 8928