Onderwijs

Navormingen Muzische vorming: Algemene visie en beeld

voor leerkrachten kleuter- en lager onderwijs in schoolverband

 • Procesgerichte benadering met veel sociale en emotionele doelstellingen volgens het leerplan.
 • Nadruk op creatief denken en fantasie.
 • Oefeningen en doelstellingen zijn uitgeschreven op papier.
 • Materialen te bespreken: verf, klei, waardevol kosteloos materiaal, textiel, ...
 • Hieraan kan een theoretische bespreking i.v.m. de visie op muzische vorming over alle domeinen heen gekoppeld worden.
 • Mogelijkheid tot praktische oefeningen om zelf lessen uit te werken.

 

Workshops muzische vorming en kunstprojectweken

voor leerlingen en studenten in schoolverband

 • Deskundige begeleiding bij MOS-projecten of Dynamo3-projecten voor alle leeftijden. Vanaf het helpen uitwerken en indienen van een subsidieaanvraag bij de Canon Cultuurcel tot en met de uitvoering met de leerlingen.
 • Losse workshops muzische vorming en kunstprojectweken voor leerlingen en studenten (vanaf 6 jaar). Materialen en thema's te bespreken.
 • Crea-stages voor leerlingen secundair onderwijs en hogeschoolstudenten ergotherapie, onderwijs, sociaal werk. Materialen te bespreken. Vakgebied: beeld.
  Procesgerichte benadering met indien gewenst een theoretisch luik i.v.m. creatief denken.

Ervaringen

Mia werkte als onderwijzeres in gewoon onderwijs, ervaringsgericht, Freinet, Steiner, BuSO en BSO. Ze heeft meer dan 20 jaar ervaring met procesgerichte methodieken en begeleidt al jaren navormingen in opdracht van Mooss vzw, Wisper vzw, het Eekhoutcentrum, Pedavoost vzw, de pedagogische begeleidingsdienst van het gemeenschapsonderwijs.


Teambuilding voor bedrijven en organisaties

Formule 1

Teambuilding creatief denken

Innovation has nothing to do with how many R&D dollars you have.Steve Jobs
Creativiteit is iets waar elk bedrijf helemaal van doordrongen moet zijn.Pascal Cools Flanders DC
Doelstellingen:

In de teambuildingssessie leer ik mensen de volgende vaardigheden:

 • Inzicht krijgen in de manier waarop creatieve denkprocessen tot stand komen.
 • Vastgeroeste denkpatronen herkennen en doorbreken door het analyseren en uitproberen van verschillende denkprocessen.
 • Materialen, objecten en problemen op verschillende manieren grondig waarnemen met verschillende zintuigen om zo diverse toepassingen te zien en meer dan één oplossing voor een probleem. Hierbij een flexibele aanpak bedenken en hanteren.
 • Obstakels overwinnen en doorzetten bij moeilijkheden.
 • Op een efficiënte manier nieuwe originele ideeën bedenken.
 • Associëren.
 • Technieken gebruiken om in processen te denken in plaats van in resultaten. Op deze manier wordt het resultaat creatiever en origineler.
 • Technieken gebruiken om ervoor te zorgen dat ideeën van mensen groeien tot iets groters dan de som van de delen.
 • Beter communiceren.
 • Complementaire vaardigheden en sterktes van elkaar zien en erkennen. Samenwerken.
 • Samen plezier beleven aan creatief denken. Dit helpt tegen burn-out en brengt een frisse wind in het bedrijf.
 • Plezier hebben in het werkproces draagt ook bij aan een betere verstandhouding en creëert passie voor het werk.
Werkwijze:

De werknemers gaan los van hiërarchie samen aan het werk met praktische oefeningen om deelvaardigheden van creatief denken te trainen.
Dit gebeurt aan de hand van eenvoudige huis-, tuin- en keukenspullen of met materialen uit het bedrijf. Zo kan ik bijvoorbeeld werken met kleding voor een teambuildingactiviteit met het verkoopsteam van een kledingwinkel of met voedingsmiddelen in een supermarkt. Geen kant-en-klare activiteiten dus waarmee ik naar alle bedrijven trek, maar een concept dat uw volledige bedrijf omvat. Want ik start met de grondstoffen of producten van uw bedrijf.

In de namiddag kan je kiezen voor een meer theoretisch deel of een actieve workshop met verf, klei of een ander materiaal (met een link naar het bedrijf bijvoorbeeld).

Praktische organisatie:

Het aantal deelnemers is minimum 8 en maximum 24.

Prijs:

Stuur een mail naar info@mianollet.com of telefoneer naar 0477/758032 voor een vrijblijvende offerte.

Formule 2

Teambuilding met de producten uit uw bedrijf (of met bedrijfsafval)

Wat als … je met afvalmateriaal uit je bedrijf een kunstwerk kon (laten) maken om er bijvoorbeeld de inkomhal mee op te fleuren?

Je kan bij mij terecht voor het ontwerpen en uitwerken van een kunstwerk met materialen uit je bedrijf. Maar liever nog laat ik er de werknemers zelf mee aan de slag gaan in een workshop. Een activiteit die de groepsgeest versterkt en die erna het bedrijfsgebouw opfleurt.

Zodra mensen je bedrijf binnenstappen zullen ze zien met welke producten je bezig bent.

Referenties
 • Teambuilding creatief leiderschap voor de teammanagers van recruteringsbureau Vind
 • Teambuilding creatief denken voor de begeleiders van de Stedelijke Kinderopvang in Maldegem
 • Teambuilding voor de verplegers van het H. Serruys ziekenhuis Oostende
 • Teambuilding voor TUI Oostende

Educatieve publicaties op maat

Aanbod:

Workshops, rondleidingen, spelen, publicaties voor verschillende doelgroepen in thema's naar keuze worden op maat uitgewerkt.

Visie:

2 belangrijke pijlers.

 1. Steeds vanuit de tentoonstelling, thematiek of andere bronnen door de opdrachtgever aangebracht en alles wat in verband daarmee met de verschillende zintuigen te ontdekken en te beleven is.
 2. We benaderen deze impressies vanuit de terminologie  en concrete doelstellingen die relevant zijn voor de doelgroep.
  Bijvoorbeeld: Voor onderwijs sluiten we aan bij de leefwereld van de leerlingen én van de leerkrachten en leggen de link naar de buitenwereld. Concreet betekent dit dat we het didactische luik vanuit verschillende vakoverschrijdende doelstellingen benaderen zodat het geen vrijblijvend extraatje wordt voor de scholen, maar een daadwerkelijke verruiming van hun blikveld op de wereld.

Realisaties.

 • een jarenlange ervaring met cultuur- en erfgoededucatie voor musea en culturele centra.
 • navormingen (pedagogische studiedagen) voor leerkrachten van kleuter, lager en secundair onderwijs.
 • verleden als freelancer voor Mooss vzw: maakte interactieve gezelschapsspellen rond materieel en immaterieel erfgoed voor de lagere school in opdracht van de erfgoedcel van het Meetjesland en voor het Vlasmuseum.
 • voor de Brugse musea (in opdracht van Mooss vzw): het Museummenu voor de tentoonstelling rond Karel de Stoute, 'Kantlijnen', 'Van Eyck tot Dürer' en 'Van chirurgijns tot pestheiligen'.
 • Interactieve rondleidingen met crea-moment voor het Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde.
 • Interactief parcours 'VOEL-ing' voor Handicap Art vzw, Kunstencentrum 't Vaartje Lissewege
 • boekje 'Brugge door kinderogen' met interactieve wandelingen in opdracht van de stad Brugge.
 • het Museummenu en de interactieve rondleiding bij de dubbeltentoonstelling '14-18 Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog' voor lager en voor secundair onderwijs.
 • voor de Oostendse musea: boekje met interactieve opdrachten voor kinderen voor de zomernocturnes 2018.
 • in opdracht van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek: kijkwijzer bij theatervoorstellingen voor het basisonderwijs en bundel met suggesties voor lessen muzische vorming beeld.

Biografie:

Mia Nollet (ºOostende, 1970) is docente beeldende vorming en creatief denken. Ze is moeder van een dochter en een zoon en werkte 10 jaar als onderwijzeres in gewoon onderwijs, ervaringsgericht, BuSo, BSO, Freinet en Steiner en als leerkracht Woord in het deeltijds kunstonderwijs. Momenteel geeft ze ook deeltijds plastische opvoeding in het Vesaliusinstituut Oostende.

Sinds 1995 begeleidt Mia allerlei beeldende en creatieve workshops en vormingen voor veel verschillende doelgroepen, elk op een voor hun specifiek passende manier. Ze werkt met en voor leerkrachten, gidsen, leerlingen, hogeschoolstudenten en managers uit de bedrijfswereld. Ook met sociaal-artistieke projecten op vraag en op maat heeft ze heel wat ervaring.

Haar werk als kunstenaar vind je onder graphic fabric art Onder graphic fabric design vind je haar wandtegels met unieke foto's.


 0477/758032
 BE0838.949.238
 BE 37 7380 3432 8928