Educatieve publicaties op maat

Aanbod:

Workshops, rondleidingen, spelen, publicaties voor verschillende doelgroepen in thema's naar keuze worden op maat uitgewerkt.

Visie:

2 belangrijke pijlers.

 1. Steeds vanuit de tentoonstelling, thematiek of andere bronnen door de opdrachtgever aangebracht en alles wat in verband daarmee met de verschillende zintuigen te ontdekken en te beleven is.
 2. We benaderen deze impressies vanuit de terminologie  en concrete doelstellingen die relevant zijn voor de doelgroep.
  Bijvoorbeeld: Voor onderwijs sluiten we aan bij de leefwereld van de leerlingen én van de leerkrachten en leggen de link naar de buitenwereld. Concreet betekent dit dat we het didactische luik vanuit verschillende vakoverschrijdende doelstellingen benaderen zodat het geen vrijblijvend extraatje wordt voor de scholen, maar een daadwerkelijke verruiming van hun blikveld op de wereld.

Realisaties.

 • een jarenlange ervaring met cultuur- en erfgoededucatie voor musea en culturele centra.
 • navormingen (pedagogische studiedagen) voor leerkrachten van kleuter, lager en secundair onderwijs.
 • verleden als freelancer voor Mooss vzw: maakte interactieve gezelschapsspellen rond materieel en immaterieel erfgoed voor de lagere school in opdracht van de erfgoedcel van het Meetjesland en voor het Vlasmuseum.
 • voor de Brugse musea (in opdracht van Mooss vzw): het Museummenu voor de tentoonstelling rond Karel de Stoute, 'Kantlijnen', 'Van Eyck tot Dürer' en 'Van chirurgijns tot pestheiligen'.
 • Interactieve rondleidingen met crea-moment voor het Abdijmuseum Ten Duinen Koksijde.
 • Interactief parcours 'VOEL-ing' voor Handicap Art vzw, Kunstencentrum 't Vaartje Lissewege
 • boekje 'Brugge door kinderogen' met interactieve wandelingen in opdracht van de stad Brugge.
 • het Museummenu en de interactieve rondleiding bij de dubbeltentoonstelling '14-18 Oorlog in Beeld | Brugge in Oorlog' voor lager en voor secundair onderwijs.
 • voor de Oostendse musea: boekje met interactieve opdrachten voor kinderen voor de zomernocturnes 2018.
 • in opdracht van het intergemeentelijk samenwerkingsverband Achthoek: kijkwijzer bij theatervoorstellingen voor het basisonderwijs en bundel met suggesties voor lessen muzische vorming beeld.

 0477/758032
 BE0838.949.238
 BE 37 7380 3432 8928